http://bip.kksm.eu

Informacje Ogólne 2009-01-05
NAZWA:
RODZAJ:
Spółka Akcyjna
:
ADRES:
ul. Ściegiennego 5
25-033 Kielce
:
NIP:
657-008-13-46
:
REGON: 
000054272
:
KONTAKT:
tel.: 41 361 27 11
tel/fax: 41 361 32 49
  :
Spółka zarejestrowana jest pod Nr KRS
0000171630 w Sądzie Rejonowym w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego wynosi
5 260 000, 00 zł