Informacja w sprawie ogłoszenia Upadłości Układowej KKSM S.A.
Oświadczenie Zarządu KKSM S.A.
Przekazanie odcinka zbiorowego akcji Spółki.
Podpisanie umowy sprzedaży akcji Spółki.
Parafowanie umowy sprzedaży 85 % akcji Spółki.
Wyłączność w negocjacjach w sprawie zakupu akcji Spółki.
Podmioty dopuszczone do negocjacji w sprawie zakupu akcji Spółki.
Wpłynęły wiążące oferty w procesie prywatyzacji Spółki.
Zakończono kolejny etap prywatyzacji Spółki.
Podmioty dopuszczone do kolejnego etapu prywatyzacji.
Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji.
Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki.
:: © 2007 made by mAxDeSigN Kielce